T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

Cvetoči travniki

Naslov projekta:

EIP 16.5 CVETOČI TRAVNIKI

»Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov«

Vodilni partner:  Zavod Makrobios Panonija so.p.

Vodja projekta: Darja Korelc, direktorica,  Zavod MAKROBIOS Panonija so. p.

 

Projektni partnerji:

 

Kmetijska gospodarstva iz 5 različnih statističnih regij:

 

Trajanje projekta:

29. junij 2021 – 29. junij 2024

Vrednost sofinanciranja:

247.600,77 €

 

Tematike projekta:

biotska pestrost in upravljanje z naravnimi viri, podnebje in podnebne spremembe, trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč, trajnostno varstvo rastlin, gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči, krožno gospodarstvo

Namen in cilji projekta:

Projekt EIP 16.5 Cvetoči travniki se nanaša na ohranjanje biodiverzitete cvetočih travnikov, povečevanje biodiverzitete z vnosom karakterističnih avtohtonih vrst, ki so zaradi pretekle rabe s travnikov začele izginjati, ter promocijo različnih ekosistemskih storitev cvetočih travnikov, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim (npr. turistična, estetska, rekreacijska vrednost, uporabnost divjih rastlin v prehrani, zdravilstvu,…).

V projektu bomo razvili modele oblikovanja, ohranjanja in vzdrževanja tega edinstvenega življenjskega prostora za območja/kmetijska gospodarstva/deležnike v okoljih z različnimi danostmi. S tem bomo dodali cvetočim travnikom nove dimenzije vrednosti, kar bo omogočalo njihovo dolgoročno ohranjanje, kmetijskim gospodarstvom pa potencialno večjo ekonomsko varnost.

Cilji projekta:

 • ponovna vzpostavitev cvetočih travnikov na zemljiščih, kjer njihova sestava zaradi pretekle rabe ni več optimalna,
 • testiranje različnih načinov reintrodukcije manjkajočih vrst rastlin, tako na ravni nabiranja semen (seneni drobir, ročno nabiranje zrelih semen, kupljene ohranjevalne semenske mešanice, nabiranje s krtačnim strojem) kot na ravni same setve (neobdelana ruša, delno kultivirano, gnojeno),
 • razvoj okvirnih smernic za ponovno vzpostavitev in kasnejše upravljanje za nekaj glavnih tipov ekstenzivnih cvetočih travnikov v Sloveniji,
 • dodana vrednost cvetočih travnikov za udeležene kmetije (turizem, prehrana, čebelarstvo, zdravilne rastline, barvilne rastline,…).

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (4. JR za podukrep 16.5. Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam)

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS 

 Slika 1: Koraki izvedbe EIP 16.5 projekta Cvetoči travniki


 


Slika 2: Ciljno stanje travnikov, h katerim stremimo v okviru projekta


 


Slika 3: Različni načini gospodarjenja se odražajo v različni vrstni sestavi in fizionomiji travišč.


 


Slika 4: Vrstno bogati travniki nudijo široko paleto ekosistemskih storitev, ki presegajo uporabo travnikov za pašo ali krmo domačim živalim.


 


Slika 5: Na pisanih, vrstno bogatih travnikih se prehranjujejo mnogi divji opraševalci.

 

Vseživljenjska karierna orientacija

Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) je namenjena krepitvi služb za razvoj kadrov in karierni orientaciji zaposlenih v podjetjih.

VKO zajema vzpostavitev temeljev kadrovske funkcije preko oblikovanja internih aktov podjetja, sistemizacije, modela kompetenc in orodij za vrednotenje in upravljanja dela, ki so temeljna za vodenje razvoja in ocenjevanje ter spodbujanje uspešnosti zaposlenih. Prav tako pa Vseživljenjska karierna orientacije predstavlja način razvoja zaposlenih preko oblikovanja osebnih načrtov kariernega razvoja na podlagi osebnostnih karakteristik zaposlenih in usposabljanja ter izobraževanja zaposlenih, ki so namenjena dvigu kompetenc in izboljšanju znanja o vodenju ter razvoju lastne kariere.

e-Učilnica

Uporaba e-Učilnice zagotavlja udeležencem usposabljanj samostojno prilagoditev časa in kraja učenja, hkrati pa omogoča uskladitev usposabljanj za večje skupine brez motenja obstoječega delovnega procesa. Število, kakovost in neomejen dostop do e-izobraževalnih vsebin tako zagotavljajo gospodarnost izbora e-izobraževanja Replike Invest.

Prednosti e-Učilnice podjetja Replike Invest:

 • e-Učilnica omogoča prilagoditev časa, kraja in hitrosti učenja
 • oblikovanje programa usposabljanj z upoštevanjem usmeritev, želja, potreb in zahtev naročnikov
 • enostaven dostop do e-gradiv in možnost izvedbe testiranja po predelanem gradivu
 • e-Učilnica je enostavna za uporabo, opremljena s slikami, avdio in video vsebinami ter praktičnimi primeri
 • stalno mentoriranje in zagotavljanje podpore pri učenju s strani usposobljenih ljudi
 • praktično naravnane vsebine, ki jih e-Učilnica ponuja, zagotavljajo učinkovit prenos novih znanj v vsakodnevni delovni proces
 • vsebine so sestavljene enostavno in so prilagojene širšemu krogu uporabnikov z različnimi stopnjami izobrazbe in starosti
 • rešitve so ugodnejše od primerljivih modelov, ki pa na trgu ne ponujajo tako široke palete vsebin v enem paketu

Vstopi v e-Učilnico.

Sofinanciranje izobraževanja

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je 15.6.2012 objavil 3. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.

Sklad želi z razpisom spodbujati usposabljanje zaposlenih ter spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih. Tako lahko v skladu s potrebami na trgu prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

V tokratnem javnem povabilu so ključne predvsem naslednje novosti:

 • za zaposlenega, vključenega v izobraževanje, lahko podjetje pridobi sofinanciranje največ do 700 EUR
 • sklad sofinancira splošna in posebna usposabljanja zaposlenih, ki so ali bodo v času usposabljanja v letu 2012/13 dopolnili 50 let
 • ponudbe se oddaja od 20.6.2012 do 30.6.2012. Ponube se bodo odpirale po vrsnem redu, kakor bodo oddane.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 4.357.940,34 EUR.

Za vsa naša izobraževanja lahko z uspešno prijavo na razpis pridobite do 80% sofinanciranih sredstev.

V kolikor izpolnjujete pogoje za pridobitev sredstev s strani Javnega sklada, vam z veseljem svetujemo pri prijavi in izbiri izobraževanj.

Pišite nam na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pa izpolnite obrazec.

Posamezna e-gradiva

Posamezna e-gradiva

V kolikor bi želi izobraževanje zgolj po posameznih e-gradivih, lahko na podlagi zahteve izberete zgolj določena e-gradiva iz vsebinskih sklopov, ki najbolje ustrezajo delovnim nalogam, ki jih opravljajo zaposleni.

Sklop Optimizacija delovnega procesa in prodajne veščine

Proizvodni program 140 EUR
Planiranje in razvoj novih proizvodov 140 EUR
Komuniciranje v organizaciji 140 EUR
Kakovost – celoviti obvladovanje 100 EUR
Standardizacija 100 EUR
Ureditev delovnih mest 100 EUR
Tehnološke rešitve v proizvodnji 100 EUR
Delovni procesi v skladišču 120 EUR
Doseganje kvalitete z organizacijo dela 100 EUR
Management prodaje 120 EUR
Osebna prodaja 120 EUR
Načrtovanje prodaje 140 EUR
Postopki pri prodaji 140 EUR
Vloga kadrov v prodaji 120 EUR

Sklop Projektno vodenje

Projektni management 70 EUR
Varnost e-poslovanja 70 EUR
Kakovost in optimizacija 70 EUR
Osnove prodajnega poslovanja in dejavniki prodaje 70 EUR
Tržne poti in tržno komuniciranje 70 EUR
Psihološka dogajanja ob prodaji 70 EUR

Sklop Računalniška in spletna orodja

Prehod na Office 2010 170 EUR
Windows 7 190 EUR
Word 2007 190 EUR
Execl 2007 190 EUR
Internet in e-pošta 150 EUR
 

DDV ni vštet v ceno.

ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA

Če želite nasvet o e-učenju ali imate vprašanje,
nam pišite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .