T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

Investicije

Vemo, da so investicije vir napredka. Brez njih smo obsojeni na stagnacijo in v današnjem vse bolj spremenjlivem poslovnem okolju brez njih preprosto ne gre. Uspešna podjetja in posamezniki se zavedajo, da jim primerne investicije ob pravem času lahko prinesejo velike konkurenčne prednosti in dobičke.

Na pomembnosti vedno bolj pridobivajo investicije v znanje, ki se jih zaradi izboljšanja svojega poslovanja in dolgoročnega razvoja podjetja, poslužujejo številna sodobna, razvojno orientirana podjtja. Zavedanje, da lahko razvoj človeških virov pomembno vpliva na poslovne rezultate podjetja, je ključnega pomena.

V kolikor imamo dovolj finančnih sredstev, je smiselno investirati tudi v nepremičnine. Veliko vlogo pri uspešnosti investicije pa v tem primeru odigra dostop do ključnih informacij in priložnosti za tovrstne investicije.

Več informacij kako vam lahko pri investicijah svetuje in pomaga Repika Invest, lahko najdete na zgornjih zavihkih.

Naši cilji obsegajo investiranje v nepremičnine, primarno za stranke Skupine Replika. Svetovanje in posredovanje nepremičnin sta dodatni storitvi, ki pripomoreta, da imajo naši partnerji in stranke vse storitve na enem mestu.

Poslovanje podjetja Replika Invest poteka v Ljubljani, kjer je tudi sedež Skupine Replika. Prednost našega poslovanja predstavljajo visokoizobraženi kadri iz različnih področij in partnerji Skupine Replika, ki z informacijami prispevajo k dodani vrednosti našega poslovanja.

Za vsako investicijo zagotavljamo celovito paleto storitev Skupine Replika.

Vas zanimajo investicije v nepremičnine?

Izpolnite obrazec

Investicijske informacije

 • Preverite tujega partnerja

  Preko sistema VIES (vat number validation) lahko preverite obstoj davčne številke tujega poslovnega partnerja. V iskalniku enostavno poiščite državo partnerja, v polje vat number pa vpišite davčno številko, ki jo želite preveriti.
  VIES

 • Aktualno

  V spodnji povezavi so predstavljene vse pomembnejše novosti novega Zakona o graditvi objektov.
  Novosti ZGO-1B

 • Gradbeno dovoljenje

  Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja

 • Cenitev nepremičnin

  Razlogi, zaradi katerih potrebujemo cenitev nepremičnin

 • Davki in kapitalski dobički

  Pri prenosu nepremičnin ja davčni vidik eden najpomembnejših. V okviru Skupine Replika vam lahko zagotovimo načrtno optimizacijo vaše davčne obveznosti.

 • Pravni nasveti

  Ste vedeli, da je za spremembo namembnosti nepremičnine potrebno gradbeno dovoljenje?

 • Zemljiški dolg

  Zemljiški dolg je pravica stvarnega prava, katere vsebina je zahtevati poplačilo denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vrstnim redom. Zemljiški dolg ima podobne lastnosti kot zastavna pravica, le da je možen le na nepremičnini in kot zavarovanje obveznosti ni odvisen od obstoja terjatve, za katero je bil ustanovljen.

 • Lokacija nepremičnin

  Pri nepremičninah pogosto ne moremo pridobiti vseh potrebnih podatkov, zato si moramo pomagati na različne načine in s pravilnimi kombinacijami iskanja.

1/3

SKIS