T: +386 (0)41 906 149, F: +386 (0)1 256 49 25, E: izobrazevanje@investicije.eu, www.investicije.eu

Replika Invest, znanje za investicije d.o.o.

VSTOPI V E-UČILNICO

A double apartment building Duet in Lavrica

Beginning construction in 2009, in collaboration with GPG Engineering JSC we have finished a high-quality facility of Duet Lavrica, built in line with all European standards.

This real estate object is situated in Lavrica (1.5 km from Ljubljana), on Vrečarjeva street 21, and consists of two apartments. The area of each of the apartments is measured net of 165.71 m2. Moreover, owner of each of the apartments possesses the area around the house of 109m2, two covered parking lots for family transport and one covered parking lot for their guests.  

The gas heating in the building is on gas, it’s already laid; and the façade of the house is heat insulated. 
The property is located towards south – southeast, meaning you can forget about the lack of the sunlight even during the winter times.

The property itself has two parking spaces, two balconies, an atrium and five rooms, which could also be joined into a common floor space. The layout of the apartment is designed in a way so that the customer is provided with many functional areas and maximum space utilization. At the same time, the owner can easily rearrange and design their living space on their own. If desired, we can help you with the final organization of spaces inside the house. Out cost-effective knowledge, experiences and discounts might come helpful for the completion of your home.

Duet Lavrica represents a secluded mini-neighborhood of two semi-detached houses near the Ljubljana, situated on the edge of village Lavrica and southernmost edge of build up permissions. These characteristics, therefore, offer proximity to forests, footpaths, cycling routes and possibilities for spending quiet and quality free time. And you don’t have to worry these views can be covered up by other buildings or somebody’s fences.

The owners of the neighboring building are two nice and educated young families. 


All the documents regarding property are arranged.

This property is free of encumbrances.

Read more in the brochure ...

 

Prodaja (kontakt)

Za informacije o prodaji kontaktirajte Sašota Saksida, GSM 041-906-149 ali pišite na email naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komercialni opis

STANOVANJSKA DVOJČKA »DUET«, LAVRICA

POPIS TEHNIČNIH LASTNOSTI STAVBE IN POSAMEZNIH DELOV STAVBE »DUET«, LAVRICA

 

LOKACIJA

Dvostanovanjski hiši sta postavljeni v bližini Ljubljane, v Občini Škofljica, v Vrečarjevi ulici na Lavrici.

Dostop do hiš je z Dolenjske ceste in čez železniško progo Ljubljana – Novo mesto. Objekti so zgrajeni na parceli na koncu naselja, kjer se Vrečarjeva ulica nadaljuje na Havptmance in naprej na Ljubljansko barje.

Parcela meji na severovzhodni, jugovzhodni, južni in jugozahodni strani na samostojne

enostanovanjske hiše z vrtovi na severni strani pa na Vrečarjevo ulico.

V neposredni bližini objekta se nahaja vrtec, šola, trgovina ter ostali družbenokoristni objekti.

 

OBJEKTA IN ZUNANJA UREDITEV

Objekta »DUET« sta zasnovana kot enaki dvostanovanjski hiši, etažnosti P+N+M. Mansarda je pod dvokapno streho, s slemenom, vzporednim z Vrečarjevo ulico v smeri severovzhod jugozahod.

Zgornji etaži sta po površini večji od pritličja in nadkrivata zunanji prostor s parkirišči. Hiši sta postavljeni zrcalno, tako, da imata zunanji parkirišči skupno dovozno pot, dostopno z Vrečarjeve ulice.

Objekta deli na dve stanovanjski enoti armirano betonska stena, ki sega le do slemena dvokapne strehe. Vsaka enota zaseda polovico objekta, zunanje površine pa so med enote razdeljene v sorazmernih deležih.

Vrtovi enot v vsakem objektu, so med seboj ločeni z živo mejo. Vhodi v posamezne enote so na severozahodni oz. jugo vzhodni strani objektov. V pritličju je predviden dnevno bivalni prostor, ki je s panoramskimi drsnimi vrati povezan z zunanjim prostorom – vrtom. Pod stopniščem - v temnem delu, je možno urediti manjši shrambeni prostor.

V nadstropju je v vsaki stanovanjski enoti balkon in večja zastekljena niša. V mansardi sta na stopnišču dve strešni okni. Ob objektih je tlakovana površina, namenjena obhodu in vzdrževanju. Na vrtni strani je tlakovana večja površina za bivanje na prostem.

Pred vhodi v posamezne enote je tlakovan prostor za posode za zbiranje komunalnih odpadkov.

Ostale površine so zatravljene.

 

KONSTRUKCIJA

Objekt ima armirano betonsko nosilno konstrukcijo. Temeljen je na armirano betonskih pasovnih temeljih. Konstrukcija (armirano betonske stene) ločuje posamezne stanovanjske enote. Preostale stene so zidane z modularnim zidakom in povezane z armirano betonskimi vezmi. Strešna konstrukcija je lesena iz leg in špirovcev.

 

VGRAJENI MATERIALI IN IZDELKI

V vsaki enoti je zgrajen in nad streho tudi končno obdelan predizdelan rezervni dimnik. Vso vgrajeno stavbno pohištvo je iz PVC profilov in izolacijskega stekla. Vhodna vrata so le delno zastekljena.

Okna imajo zunanje kovinske žaluzije z ročnim upravljanjem. Zunanje okenske police so iz naravnega kamna - granita.

Na balkonih - ložah in terasah je izdelana granito keramika.

Fasada je izdelana kot sistemska, toplotno izolacijska fasadna obloga zaključena s tankoslojnim fasadnim ometom.

Strešna kritina je opečna. V mansardi sta v enem od bodočih prostorov vgrajeni tipski leseni strešni okni.

Vrtovi so predvidoma deloma tlakovani z betonskimi ploščami, preostali del je zatravljen.

 

KOMUNALNI VODI

Na objektu so omarice za priklop kablov dobavitelja signala kabelske televizije in telefona. Izvedena sta kabelska kanalizacija in inštalacijski jašek. Do izgradnje javne fekalne kanalizacije je kanalizacija iz hiš speljana v tipsko čistilno napravo. Iztok iz čistilne naprave in meteorna voda s streh in s parkirnih površin (speljana je preko lovilca maščob) sta speljana v obstoječi kanal z iztokom v bližnji potok Prošca. Po izgradnji javne kanalizacije bo hišna kanalizacija na le-to priključena mimo čistilne naprave. Priključitev bo strošek bodočih kupcev.

Predvideno je ogrevanje na plin. Do izgradnje plinovoda je v severozahodnem vogalu parcele vkopan plinohram. Na fasadah posameznih enot so vgrajene požarne pipe.

Izvedeni so priključki na javni vodovod. Vodomerni števci so v jaških pred vhodom v posamezne objekte. Pred objektoma na jugovzhodni strani sta samostoječi omarici za priklop posameznih enot na elektriko.

 

PARKIRNA MESTA

Pred in ob objektu so parkirna mesta za stanovalce in obiskovalce. Parkirišče je asfaltirano.

Posamezna parkirna mesta so izrisana in oštevilčena.

Tlorisi

Tlorisi:

Lokacija

 

Bližina Ljubljane

Izbira lokacije nepremičnine je bistvenega pomena za sproščujoče življenje za zdravo vzgajanje otrok ter za notranji mir, ki ga človek potrebuje.

Karakteristike lokacije:

  • 1,4 km do južne ljubljanske obvoznice
  • 250 m do avtobusne postaje (LPP proga 3B)
  • 200 m od trgovine Hofer ter ostalih trgovin
  • 500 m od vrtca
  • 2 km do nakupovalnega centra Ljubljana-Rudnik

Neposredna bližina južne ljubljanske obvoznice (1,4 km) in dobre prometne povezave omogočajo lastnikom projekta Duet Lavrica hiter dostop do Ljubljane. Tudi v največjem jutranjem prometnem zamašku namreč potrebujete le 5 minut do južne ljubljanske obvoznice.

Naselje Lavrica je poleg tega povezano tudi z ljubljanskim potniškim prometom s progo 3B Litostroj – Škofljica, avtobusna postaja pa je od naselja oddaljena zgolj 250 metrov.

Duet Lavrica, ki se nahaja na Lavrici predstavlja zaključeno mini sosesko dveh dvostanovanjskih hiš, ki predstavljajo zaključeno celoto ob Ljubljanskem barju in omogoča prijetno bivanje in mir, ki si ga ob prihodu domov želi vsak.

Duet Lavrica je dom in ne samo nepremičnina.